Uvjeti i pravila privatnosti

Početna / Uvjeti i pravila privatnosti

OPĆI UVJETI HOTELA ŠTACIJA

U cijelosti vlasništvo Biranj d.o.o.


 

PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA.

Opći uvjeti hotela Štacija sastavni su dio rezervacije smještajnih jedinica i korištenja svih usluga unutar hotela. Svi uvjeti navedeni u općim uvjetima pravno su obvezujući za obje strane – korisnika usluge i hotel kao pružatelja usluge. Prihvaćanjem rezervacije gost se slaže s općim uvjetima hotela Štacija. Hotel zadržava pravo odbiti uslugu ako se gost ne pridržava općih uvjeta ili narušava sigurnost i zakon.

 

USLUGE

Hotel Štacija nalazi se u Kaštel Lukšiću, Šetalište Miljenka i Dobrile 34. Opseg usluga u sklopu Hotela Štacija u vlasništvu Biranj d.o.o. uključuje usluge smještaja i ugostiteljstva, organizaciju događanja, savjetovanje i organizaciju pomoćnih djelatnosti, a sve po uslugama za koje je tvrtka registrirana. Djelokrug poslovanja Hotela Štacija podložan je zakonima i propisima Republike Hrvatske.

 

KATEGORIZACIJA HOTELA

Štacija je kategorizirana od strane akreditiranih tijela Ministarstva turizma RH kao hotel s 3 zvjezdice u skladu s važećim hrvatskim zakonodavstvom.

 

REZERVACIJE I NAČINI PLAĆANJA putem WEBSHOP-a na službenoj WEB STRANICI

Način plaćanja

 

Biranj d.o.o. prihvaća online kreditne kartice MasterCard, Maestro, Visa. Upiti za rezervaciju ili rezervacija smještaja moguća je putem službene web stranice www.stacija-hotel.com.

Naplata kartice ovisit će o odabranoj cijeni smještaja.

Ako je odabrana Direktna fleksibilna cijena, potrebni su podaci o kreditnoj kartici bez plaćanja unaprijed.

Besplatno otkazivanje je do 3 dana prije dolaska.

Rezervacija se ne naplaćuje osim ako se ista ne otkaže unutar 3 dana prije dolaska.

Ako je odabrana Direktna bespovratna stopa, potrebni su podaci o kreditnoj kartici uz obvezu pune uplate nakon rezervacije. Nema besplatnog otkazivanja.

 

Potvrda rezervacije u oba slučaja predstavlja konačni ugovor između stranaka koji daje pravo hotelu na obračun rezervirane smještajne jedinice kao i pružanje rezervirane usluge. Hotel je dužan osigurati sigurnost i koristiti sve podatke korisnika u skladu sa zakonom, bez ikakve zlouporabe.

 

Uvjeti povrata, izmjene i reklamacije
Naplata kartice ovisit će o odabranoj cijeni smještaja. Promjene rezervacija su moguće u svakom trenutku, a sve prema pravilima hotela. Rezervacija se smatra promijenjenom u trenutku kada korisnik dobije pisanu potvrdu o promjeni od hotela. Povrat uplaćenog depozita u slučaju nepovratne rezervacije nije moguć u slučaju otkazivanja rezervacije. Otkazivanje rezervacije po standardnoj tarifi moguće je do 3 dana prije dolaska u hotel. Za svako kasnije otkazivanje hotel zadržava pravo naplatiti ukupnu cijenu. U slučaju "no show" rezervacije, hotel zadržava pravo naplate ukupne cijene. Ukoliko se dogode bilo kakve okolnosti koje se ne mogu predvidjeti i koje su izvan kontrole hotela Štacija, hotel ima pravo otkazati rezervaciju u bilo kojem trenutku. Hotel zadržava pravo otkazati ili izmijeniti rezervaciju ako je zlouporaba rezervacijskog sustava procijenjena ili napravljena očitom greškom korisnika. Potvrđenu rezervaciju smještajne jedinice hotel može zamijeniti jedinicom iste ili više kategorije za cijenu koja je bila postavljena prije izmjene. U slučaju nemogućnosti smještaja gosta zbog očite greške hotelskog osoblja, hotel je dužan korisniku osigurati alternativni smještaj iste ili više kategorizacije. Ako je alternativni smještaj više cjenovne kategorije, razliku u cijeni snosi hotel. Alternativni smještaj temelji se na kategorizaciji Republike Hrvatske, hotel se bori razlikom alternativnog smještaja. U slučaju nemogućnosti pronalaženja raspoložive alternative, hotel zadržava pravo otkaza rezervacije i povrata ukupne cijene. Hotel nije odgovoran za greške nastale u komunikaciji korisnika s partnerskim agencijama.

 

Izjava o sigurnosti
Plaćanje i kupnja na našoj web stranici potpuno je sigurna. Za plaćanje kreditnom karticom koristimo uslugu internetske naplate T-Com Pay Way Gateway. T-Com Pay Way primjenjuje najsuvremenije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritmom. Protokol ISO 8583 osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća odvija u privatnoj mreži koja je od neovlaštenog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida".

 

Izjava o pretvorbi
Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti EURO (€). Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbe postoji mogućnost male razlike u odnosu na originalnu cijenu koja je navedena na našoj web stranici.

 

Prikupljanje podataka
Biranj d.o.o. se obvezuje štititi osobne podatke kupaca, prikupljanjem samo nužnih, osnovnih podataka o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; obavještava kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o korištenju njihovih podataka, uključujući mogućnost odlučivanja hoće li se njihovo ime ukloniti s popisa koji se koriste za marketinške kampanje. Svi korisnički podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi djelatnici Biranj d.o.o. a poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

UVJETI ISPORUKE

Naplata usluge

Korisnik je dužan sve usluge koje nisu obuhvaćene pologom platiti na blagajni. Plaća se polog, po srednjem tečaju na dan izrade ponude/predračuna i na koji je izvršeno plaćanje. Naplata usluga, a ostalo za plaćanje se naplaćuje po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Plaćanje je moguće gotovinom (samo u €) ili kreditnom karticom. Plaćanje kreditnom karticom podliježe tečajnim razlikama i eventualnim naknadama banaka izdavatelja, na koje hotel nema utjecaja.

 

CIJENE

Sve cijene su kategorizirane po vrstama usluga, sve kategorizirane po vrstama sukladno uslugama koje tvrtka pruža. Cijene smještaja uključuju noćenje za jednu/dvije osobe, doručak i važeću stopu PDV-a. Cijene variraju ovisno o sezoni što je jasno navedeno u cjeniku smještaja. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu smještaja i posebno se naplaćuju. Cijene restoranskih usluga objavljuju se na web stranici i redovito se ažuriraju kako bi odražavale sve promjene. Hotel Štacija zadržava pravo promjene cijena. Hotel je dužan pružati usluge smještaja po cijeni koja je dostavljena, u pisanom obliku, putem e-maila. Hotel se ograđuje od bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetu koji nije objavljen u domeni u vlasništvu hotela. Gosti uvijek mogu izravno kontaktirati hotel kako bi provjerili valjanost internetskog sadržaja pronađenog prije dolaska u hotel. Neke od web stranica koje sadrže usluge i ponude Hotela Štacija su partnerske agencije s jasno navedenim politikama dogovorenim između hotela i agencije. Pravila su navedena u pojedinačnim rezervacijama. Hotel nije odgovoran za bilo kakve sporove koji mogu proizaći iz izravne komunikacije između partnerskih agencija i krajnjeg korisnika.

 

BORAVIŠNA (TURISTIČKA) PRISTOJBA

U skladu s propisima kojima se uređuje plaćanje boravišne pristojbe, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu po uplati za svoj hotelski smještaj. Visina boravišne pristojbe koja se plaća u Hrvatskoj ovisi o sezoni i destinaciji. Djeca mlađa od 12 godina isključena su iz boravišne pristojbe, dok djeca od 12-18 godina plaćaju popust od 50%. Boravišna pristojba se plaća istovremeno s nepodmirenim iznosom rezervacije. Iznos boravišne pristojbe jasno je naznačen na računu koji se gostu ispostavlja prilikom obračuna i plaćanja usluga.

 

UGOSTITELJSKE USLUGE

Doručak je nastavak usluge smještaja i uključen je u cijenu. Korisnici smještajnih i ugostiteljskih usluga dužni su poštivati prostor koji je određen za konzumaciju hrane. Gostima su na raspolaganju kafić i restoran u vidu dodatnih usluga Hotela Štacija. Hotel ne jamči sjedenje u à la carte restoranu tijekom večere, stoga se preporučuje pravodobna rezervacija, kao i poštivanje vremena rezervacije za večeru. Sve ugostiteljske usluge Hotela Štacija plaćaju se nakon konzumacije ili prilikom odjave (uz obvezu potpisivanja računa nakon konzumacije pića/obroka).

 

USLUGE POSREDOVANJA

Dodatne usluge u kojima hotel može posredovati (npr. jednodnevni izleti) mogu se rezervirati prije dolaska u hotel ili tijekom boravka. Hotel ni u jednom trenutku nije odgovoran za dostupnost dodatnih usluga. Hotel je dužan posredovati u organizaciji putovanja koje je rezervirano, a rezervacija se smatra završenom nakon davanja ovlaštene i potpisane potvrde. Dužnost hotela je informirati korisnika usluge o putovanju i aktivnostima koje putovanje uključuje. Korisnik tada preuzima odgovornost za procjenu tjelesnih i općih zdravstvenih mogućnosti za pojedinačne aktivnosti koje meditira hotel. Hotel je također dužan preporučiti partnera od povjerenja s kojim ima uspješnu radnu povijest. Informacijom od strane hotela, a potom i s organizatorom putovanja, korisnik usluge prihvaća individualnu aktivnost. Važno je napomenuti da je uloga i dužnost hotela strogo rezerviranje i naplata obilaska. Troškovi dodatnih usluga naplaćuju se u hotelu, prije, tijekom ili na kraju boravka, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku.

 

IZMJENE I OTKAZIVANJE REZERVACIJE

Promjene rezervacija su moguće u svakom trenutku, a sve prema pravilima hotela. Rezervacija se smatra promijenjenom u trenutku kada korisnik dobije pisanu potvrdu o promjeni od hotela. Povrat uplaćenog depozita u slučaju nepovratne rezervacije nije moguć u slučaju otkazivanja rezervacije. Otkazivanje rezervacije po standardnoj tarifi moguće je do 3 dana prije dolaska u hotel. Za svako kasnije otkazivanje hotel zadržava pravo naplatiti ukupnu cijenu. U slučaju "no show" rezervacije, hotel zadržava pravo naplate ukupne cijene. Ukoliko se dogode bilo kakve okolnosti koje se ne mogu predvidjeti i koje su izvan kontrole hotela Štacija, hotel ima pravo otkazati rezervaciju u bilo kojem trenutku. Hotel zadržava pravo otkazati ili izmijeniti rezervaciju ako je zlouporaba rezervacijskog sustava procijenjena ili napravljena očitom greškom korisnika. Potvrđenu rezervaciju smještajne jedinice hotel može zamijeniti jedinicom iste ili više kategorije za cijenu koja je bila postavljena prije izmjene. U slučaju nemogućnosti smještaja gosta zbog očite greške hotelskog osoblja, hotel je dužan korisniku osigurati alternativni smještaj iste ili više kategorizacije. Ako je alternativni smještaj više cjenovne kategorije, razliku u cijeni snosi hotel. Alternativni smještaj temelji se na kategorizaciji Republike Hrvatske, hotel se bori razlikom alternativnog smještaja. U slučaju nemogućnosti pronalaženja raspoložive alternative, hotel zadržava pravo otkaza rezervacije i povrata ukupne cijene. Hotel nije odgovoran za greške nastale u komunikaciji korisnika s partnerskim agencijama.

 

NAPLATA USLUGA

Korisnik je dužan sve usluge koje nisu obuhvaćene pologom platiti na blagajni. Plaća se polog, po srednjem tečaju na dan izrade ponude/predračuna i na koji je izvršeno plaćanje. Naplata usluga, a ostalo za plaćanje se naplaćuje po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Plaćanje je moguće gotovinom (samo u €) ili kreditnom karticom. Plaćanje kreditnom karticom podliježe tečajnim razlikama i eventualnim naknadama banaka izdavatelja, na koje hotel nema utjecaja.

 

OSTALI UVJETI SMJEŠTAJA

 

  • Prijava

Vrijeme prijave je u 15:00 sati. Ranija prijava moguća je na upit, a sukladno raspoloživosti uz nadoplatu u iznosu od 50% ugovorene cijene jednog noćenja. Prilikom prijave korisnik je dužan dati svoju osobnu iskaznicu s koje se podaci unose u hotelski sustav uz suglasnost korisnika i prema obvezi Zakona Republike Hrvatske (potpisivanje tzv. registracijske kartice).

 

  • Odjava

Odjava je obavezna do 11:00 sati. Ukoliko korisnik ne napusti smještajnu jedinicu u određenom trenutku, hotel zadržava pravo ulaska u jedinicu, premještanja prtljage gosta i naplate 50% cijene za jedno noćenje. Ako gost ne napusti jedinicu do 17:00 sati, dodatno noćenje će se dodati na njegov račun. Međutim, moguće je omogućiti duži boravak uz promptu najavu, dogovorenu cijenu i naknadu od hotela.

 

  • Neuspjesi

Prilikom pregleda smještajne jedinice gost je dužan prijaviti vidljiva oštećenja i pogreške. Svaki kasniji izvještaj neće biti upućen prethodnom gostu, već gostu koji trenutno boravi u jedinici. Hotel zadržava pravo izračunati i naplatiti trošak svoje imovine za koju se procijeni da je uništena tijekom i nakon boravka gosta u hotelu. Korisnik je dužan poštivati ​​svaki element Kućnog reda, koji je jasno označen na karti hotela.

 

  • Pritužbe klijenata

Eventualne pritužbe ili prigovore hotel će uzeti u obzir, ako budu opravdane i dane na licu mjesta odgovornoj osobi, ili upisane u knjigu pritužbi u prisutnosti odgovorne osobe, koja će je naknadno poslati nadležnima. 

 

  • Održavanje smještajnih jedinica

Svakodnevno održavanje smještajnih jedinica dužnost je hotela. Spremanje se obavlja u jutarnjim satima, do 14:00 sati. Korisnik je dužan obavijestiti službu čišćenja ako ne želi da mu se soba čisti, postavljanjem oznake zabrane na svojim vratima. Čuvanje oznake dulje od tri dana nije dopušteno, hotel je dužan redovito brinuti o svojoj imovini. Kako bi okoliš bio siguran i čist, promjena ručnika se vrši na prijedlog gostiju. Korisnik je u mogućnosti kontaktirati recepciju 24/7, a hotel je dužan odgovoriti na sve zahtjeve uz potvrdu.

 

OBAVEZE KORISNIKA USLUGA PREMA HOTELU

Korisnik je dužan poštivati politiku hotelskog poslovanja, a prihvaća i opće uvjete poslovanja hotela. Hotel daje pravo korištenja smještajnih jedinica uz mogućnost korištenja dodatnih usluga. Smatra se dužnošću korisnika da se s poštovanjem odnosi i prema hotelskom osoblju i prema imovini.

 

DUŽNOSTI HOTELA PREMA KORISNICIMA USLUGA

Hotel Štacija se obvezuje svom korisniku osigurati ugovorenu i potvrđenu rezervaciju prema hotelskim standardima, prema općim uvjetima koje korisnik prihvaća. Trajna briga o kvaliteti usluge, pristojan i uvažavajući odnos prema korisniku od strane hotelskog osoblja, uz poštivanje zakonskih propisa obveza je Hotela Štacija.

 

NADLEŽNOST

Svaki spor ili nesuglasica između hotela i korisnika nastojat će se riješiti dogovorom. U slučaju nemogućnosti pronalaženja rješenja za spor ili nesuglasicu nadležnim se smatra Sud u Splitu.

 

GUBITAK ILI OŠTEĆENJE IMOVINE GOSTIJU

Sve predmete koji se unose u hotel, njegovo parkiralište ili teren, uključujući dragocjenosti i audio-vizualnu opremu, unosite na vlastitu odgovornost. Hotel Štacija ne snosi odgovornost za štetu ili gubitak bilo koje imovine u vlasništvu gosta ili bilo koga povezanog s događajem/boravkom gosta u Hotelu, bilo da su stvari ostavljene prije, tijekom ili nakon događaja/boravka. Hotel Štacija ni pod kojim okolnostima ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu na vozilima koja dovezete u hotel ili bilo kojoj imovini ostavljenoj u njima.

 

Biranj d.o.o.
Šetalište Miljenka i Dobrile 34, 21215 Kaštel Lukšić, Hrvatska
OIB: 07537230084; PDV broj: HR07537230084
IBAN: HR7824070001100355203
Swift kod: OTPVHR2X
MB: 02647427
Telefon: 0038521270400
E-mail: katarina@stacija-hotel.com

Vrh